Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die workshops-in-drenthe.nl aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig onjuist of niet meer actueel is.
U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.
 
Produkten van derden
workshops-in-drenthe.nl verwijst naar links en produkten van derden maar in geen enkel geval is workshops-in-drenthe.nl verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
 
Aansprakelijkheid
workshops-in-drenthe.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.
Wij zijn ook niet  aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar zijn van de website.
Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook worden gereproduceerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van workshops-in-drenthe.nl en eventueel andere rechthebbenden.
workshops-in-drenthe.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of het bestaan ervan beëindigen en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.  
De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de disclaimer en workshops-in-drenthe.nl te beschermen voor, en te vrijwaren van, alle (buiten)gerechtelijke maatregelen e.d. inclusief de daaruit voortkomende kosten ten gevolge van, of gerelateerd aan, het gebruik van de webpagina.